Shree Jain Vidya Prasarak Mandal's,

Adhyapak Mahavidyalaya (B.ED)

Chinchwad,Pune - 411033

khan muneja
Khan Muneza Najir
Rank - I 81.15%
raskar-mrunalini
Raskar Mrunalini Amit
Rank - II 80.10%
gaikwad-priyanka
Gaikwad Priyanka Rajkumar
Rank - III 79.60%